Våra tjänster

Vi kan erbjuda dig en helhetslösning när det gäller bokföring och revision, och allt du vill ha hjälp med kan vi ordna. Vi har många kompetenta medarbetare, och vissa är inriktade på bokföring, andra är specialister på bolagsbildning. Våra auktoriserade revisorer har både vana och skicklighet när det gäller att lösa alla en företagares problem och att svara på frågor som kan uppstå.

Bokföring, löner, skatter och sedan revision

En ordnad bokföring som är välskött ligger till grunden för en lyckad revision. Det är ju självklart så, att revisionen går fortare om alla underlag är i ordning. Tycker du att det är svårt, finns vi här för dig och ställer upp med all vår kompetens. Löpande bokföring, moms, skatter, löner och avstämningar av konton gör vi gärna för er. 

Gör du din bokföring och även bokslutet själv, så kommer vi ut och reviderar detta, snabbt och professionellt. Du har alltså stor frihet i hur mycket din egen personal vill göra och hur mycket vi ska hjälpa er med.

Personalfrågor för en revisor

När det gäller lönekörningar klarar vi även avancerade uppgifter, så du kan tryggt lämna det åt oss. Personalfrågor kan ibland vara komplicerade, och en revisor är väl insatt i reglerna och vilka skyldigheter ett företag har gentemot de anställda. En revisor kan också hjälpa till med juridiska frågor och ge råd om hur man går tillväga om man behöver avskeda eller permittera personal. Revisorn är ett bollplank, och vi finns till här för dig och dina funderingar. Välkommen till oss.