Få övergripande vägledning vid din revision

Det är många delar som ingår i ett företags administration. Löpande bokföring, löner, moms och skatter ska skötas och datum ska passas. Företaget ska göra årsbokslut och ofta också månadsbokslut. Det är bra, för då har man hela tiden kontroll över hur företaget går. Man kan tydligt jämföra månad för månad, och ägaren får en suverän överblick över verksamheten inför en revision.

Men en företagare behöver inte göra allt jobbet själv. Lämna bort hur mycket du vill av alla dessa göromål till oss, så tar vi ansvar för att det blir riktigt gjort enligt bokföringslagen och alla andra regler och bestämmelser. Ni kanske vill göra en hel del av detta själva, och det är bara bra. Vi ställer upp med resten.

Inför revision kan du rådfråga våra experter

Det kanske inte är precis den löpande bokföringen som är den springande punkten i ett företag, utan snarare ansvarsbiten att få iväg alla datafiler på ett betryggande sätt. Frågorna till revisorn kan gälla vad ska man välja för HR-system, hur man håller koll på alla olika anställningsvillkor, skattetabeller, pensionsfrågor och annat som ingår i företagarens skyldigheter att redovisa.

Vi kan hjälpa dig med mycket på ditt företag inför en revision. Det kan vara allt från inställningar i datorerna till att implementera hela lönesystem. Ställ din fråga, så har vi specialister bland våra redovisningskonsulter och revisorer som mer än gärna ger sina bästa rekommendationer och tips till dig.

Revisorns bästa tips

Kanske är frågan hur mycket utdelning man kan plocka ut. Det är komplicerade regler, men om du frågar oss så kan vi ge dig information och vägledning. Värdepapper och hur de ska värderas i bokslutet är en annan vanlig fråga. Värdepapper är ju en tillgång i bokslutet, och skriver man ner ett värde så påverkar det balansräkningen. Inför en revision kan vi berätta om vilka regler som gäller just nu.

Avdragsmöjligheter är en viktig fråga, för det gör stor skillnad om man bokar ett inköp som en kostnad eller som en inventarier. Våra revisorer kan också bland annat tipsa dig om bidrag och subventioner. Hör av dig till oss om din revision.