Om oss

Vi finns i Stockholm och kan hjälpa dig med allt från bokföring till revision. Våra revisorer är mycket kunniga och har lång erfarenhet i branschen, så du kan tryggt ställa alla dina frågor till oss. Du kan också få hjälp med hur mycket eller hur lite du vill. Vi kan komma och revidera ditt bokslut eller hjälpa dig med hela processen, från bokföring och löner till företagets årsredovisning och deklaration. Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Medarbetare med vana

Just att våra konsulter har en bred kompetens, finns det alltid någon som är specialist på just det du frågar efter. Du kan lita på oss, för vi håller oss uppdaterade om de senaste regelverken och lagarna, och vi arbetar självfallet under total sekretess om dig och dina affärer. 

Kanske vill du diskutera vinstdelning, finansieringslösningar, generationsskifte eller företagsrekonstruktion. Vi arbetar med alla delar av affärsverksamhet och vi har också ett brett kontaktnät av andra revisorer, bankfolk och jurister. Vi ställer upp med kvalificerad rådgivning på dina villkor.

Frågor vid revision

Ofta är det bokslutsfrågorna som står i fokus när vi ska göra revision. Vi kommer ut till dig och ger råd och tips utifrån gällande lagar. Det kan gälla lagervärdering eller andra frågor som påverkar resultatet, och vi kan också hjälpa dig med att upprätta rutiner och att tolka och formulera avtal. Tycker du att det är besvärligt med myndighetskontakter och all rapportering, kan vi ställa upp med att exempelvis skicka datafiler till Fora eller Skatteverket. Kontakta oss, så får du professionella råd.